Curly Strings, Nublu — „Olge Terved, Tütrekesed!“ sõnad, tekst.

Ah-ah! Lubage esitleda… ühte lõbusat lugulaulu… mõtiskledes… Kalevipojast, laia maailma ohtudest: Nublik… ja Curly. Läksin metsast luuda tooma: tinaluuda teerajalta, vaskiluuda vainu’ulta, õbeluuda õue alta, kuldaluuda koppelista, al´last luuda einamaalta. Sain sinna Sulevi mäele, sain sinna Kalevi mäele. Sääl seisis Sulevipoega, kangemal Kalevipoega. Küsis multa suisa suuda, suisa suuda, kiusta kätte. Mul oli nuga teräva, mul oli nuga teräva. Alla hõlma al´las mõõka, alla hõlma al´las mõõka. Suisa lõin Sulevipoega, kangemal Kalevipoega....

Starting Over Once Again

This is the 3rd or 4th time ‘starting’ a blog. First, I want to switch to the homebrewn blog of jlelse. Meanwhile I’ll probably write stuff. I’d want to go through older (trash) posts, and re-publish, archive or re-write them. So for now.. It’s quite empty here....